ที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยว   ข้อมูล ท่องเที่ยวสระแก้ว | เที่ยวสระแก้ว | สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว ถานที่เที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
ทัวร์ ไทย ดอท เน็ต : แหล่งรวม สถานที่ทองเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ทั่วไทย  
 
    English Version
   
   
Tour-Thai.Net
 
       ไฮไลท์
       ภาพเด็ด วิวสวย
       แหล่งท่องเที่ยว
       โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
       ร้านอาหารอร่อย
       ท่องราตรี Night Life
 
โรงแรม ที่พัก ทั่วไทย
     โรงแรม รีสอร์ท ภาคเหนือ
     โรงแรม รีสอร์ท ภาคกลาง
     โรงแรม รีสอร์ท ภาคใต้
     โรงแรม ภาคตะวันออก
     โรงแรม รีสอร์ท ภาคอีสาน
 
ท่องเที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด
ภาคตะวันออก
   ระยอง /แม่พิมพ์/เสม็ด/แม่รำพึง
 ชลบุรี

 จันทบุรี /เขาสอยดาว
 ตราด
ภาคเหนือ
  เชียงใหม่
เชียงราย
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก

เพชรบูรณ์
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
ภาคกลาง
  กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม

นนทบุรี
ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
อยุธยา
เพชรบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุร
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
ภาคใต้
  ภูเก็ต
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา

พัทลุง
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กาฬสินธุ์
ขอนแก่น

ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์

มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย  
ศรีสะเกษ

สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี

  


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย tourism thailand

จังหวัดสระแก้ว: ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร
Srakeao Thailand :
Travel Hotel Resort

 

 

แนะนำ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จ.สระแก้ว

สนใจลงโฆษณา โรงแรม
ที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร
บริษัททัวร์ จังหวัดสระแก้ว คลิ๊ก
สนใจลงโฆษณา โรงแรม
ที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร
บริษัททัวร์ จังหวัดสระแก้ว คลิ๊ก
สนใจลงโฆษณา โรงแรม
ที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร
บริษัททัวร์ จังหวัดสระแก้ว คลิ๊ก

 

   คำขวัญจังหวัดสระแก้ว : ชายแดนเบื้องบูรพา  ป่างาม  น้ำตกสวย  มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ  ย่านการค้าไทย - เขมร


จังหวัดสระแก้ว : แหล่งท่องเที่ยว | โรงแรม ที่พัก | ร้านอาหาร

สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่
สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดีโดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่มีมากมายอยู่ทั่วจังหวัด
และโบราณวัตถุที่หลงเหลือ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีต
ให้แก่คนรุ่นหลังนอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์ จังหวัดสระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดาและอุทยานแห่งชาติตาพระยา นอกจากนี้ยังมีแท่งดินประติมากรรมทางธรรมชาติอย่าง "ละลุ" ที่มีรูปลักษณะแปลกตา

สุดชายแดนอรัญประเทศสระแก้วเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่ประเทศกัมพูชาเชื่อมการคมนาคม
และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกันมีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของราคาถูก
และสินค้ามือสองจากนานาประเทศเพื่อนบ้าน สระแก้วเป็นจังหวัดที่74 ของประเทศไทย เดิมมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ)และในปี พ.ศ.2476 เมื่อมีการยกเลิกระบบเทศาภิบาล ปราจีนบุรีได้รับ
การยกฐานะให้เป็นจังหวัด สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัวออกมาจากปราจีนบุรี และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคมพ.ศ. 2536 จังหวัดสระแก้วมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนับ 4,000 ปี
ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอกตำบลเขาสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ในยุคต่อมาก็มีการค้นพบโบราณวัตถุอีก เช่น ที่อำเภออรัญประเทศและอำเภอตาพระยา แสดงหลักฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคเจนละ- ทวารวดี มีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีกษัตริย์หรือผู้ครองเมืองที่นับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย
และไวษณพนิกาย ดังจะเห็นได้จากโบราณสถานและจารึกรูปอักษรปัลลวะต่างๆ ปรากฏที่ปราสาทเขาน้อย
เขารัง และช่องสระแจง เป็นต้น โดยเฉพาะจารึกรูปอักษรปัลลวะที่ปรากฏในบริเวณปราสาทเขาน้อย
เขตอรัญประเทศซึ่งถือกันว่าเป็นหลักฐานบันทึกศักราชที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มจารึกรุ่นแรกที่พบในประเทศไทย สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช 1180 นอกจากนี้ยังค้นพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนี้อย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผา เครื่องถ้วย และคูเมืองโบราณที่ยังเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบัน เช่น
จารึกพบที่ปราสาทสด๊กก๊อกธมอีก 2 หลัก ซึ่งในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ปราสาทสด๊กก๊อกธมได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นเทวสถานของพระศิวะ ดังข้อความในจารึกสด๊กก๊อกธมหลักที่ 1 ได้กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช 1480
พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 โปรดให้นำศิลาจารึกมาปักไว้ที่ปราสาทสด๊กก๊อกธม เพื่อประกาศห้ามเรียกข้าของเทวสถาน
แห่งนี้ไปใช้ในกิจการอื่น แต่ให้ข้าของเทวสถานได้บำรุงรักษาและบูชาพระศิวลึงค์หรือรูปเคารพ
ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ เทวสถานสด๊กก๊อกธมนี้ตลอดไปส่วนจารึกอีกหลักหนึ่งก็ได้กล่าวสรรเสริญ
พระเจ้าอาทิตยวรมันที่ 2 ซึ่งได้ทรงบูรณะโบราณสถานแห่งนี้จนสำเร็จพร้อมจารึกที่เกี่ยวกับอารยธรรม
และศาสนาเป็นต้น จากจารึกและโบราณสถานที่พบนี้สามารถบ่งบอกให้เราทราบถึงระบบการปกครอง
ของอาณาจักรขอมโบราณบนผืนแผ่นดินสระแก้วแห่งนี้เปรียบเสมือนมรดกทางภูมิปัญญา
ของบรรพชนที่มีคุณค่าเป็นคุณประโยชน
์ต่อการศึกษายิ่ง จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ
7,195 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น7
อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์
อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด กิ่งอำเภอโคกสูงและกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์

 

 
ส่งรูป สถานที่ท่องเที่ยว
tour-thai.net@hotmail.com
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว ใน จ.สระแก้ว

 
 


           สถานที่ท่องเที่ยว สระแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวสระแก้ว


เพิ่มข้อมูล ท่องเที่ยว
tour-thai.net@hotmail.com

น้ำตกผาตะเคียน อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ ๓ กิโลเมตร และห่างจากน้ำตกปางสีดาประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร สามารถเดินทางเท้าได้ ๒ เส้นทาง ตลอดเส้นทางขึ้นสู่น้ำตกร่มรื่นด้วยแมกไม้หนาทึบ เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายที่อยู่ในสายเดียวกับน้ำตกปางสีดา น้ำตกทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ ๑๐ เมตร เหมาะสำหรับเดินศึกษาธรรมชาติ

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก เป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าแยก ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓๒ กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสูง ๑๗.๕๐เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่ง ปลูกต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น และไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับพักผ่อน

น้ำตกท่ากระบาก อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ตัวน้ำตกมีถึง ๓ ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ เมตร เบื้องล่างของแต่ละชั้นเป็นแอ่งน้ำลงเล่นน้ำได้

กลุ่มน้ำตกแควมะค่า จากที่ทำการอุทยานฯ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๔๐ ให้เดินเท้าต่ออีกประมาณ ๖ กิโลเมตร ตัวน้ำตกทิ้งตัวจากหน้าผาสูงประมาณ ๗๐ เมตร เหมาะสำหรับเดินป่า และสามารถกางเต็นท์ได้ ใกล้ ๆ กันยังมีน้ำตกรากไทรย้อย ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ประมาณ ๕๐๐ เมตร น้ำตกลานหินใหญ่ ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตรเมตร น้ำตกสวนมั่น สวนทอง ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ประมาณ ๓ กิโลเมตร และน้ำตกม่านธารา ห่างจากน้ำตกแควมะค่า ประมาณ ๔ กิโลเมตร กลุ่มน้ำตกแห่งนี้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ ๒-๓ วัน เนื่องจากเป็นกลุ่มน้ำตกที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่า

น้ำตกถ้ำค้างคาว จากที่ทำการถึงหลักกิโลเมตรที่ ๒๒ ให้เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ ๑๐ กิโลเมตร บริเวณน้ำตกมีค้างคาวอาศัยอยู่ในถ้ำมากมาย

 

เพิ่มข้อมูล ท่องเที่ยว
tour-thai.net@hotmail.com

อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๒๗,๕๐๐ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ สภาพป่าเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าทุ่งหญ้า เป็นต้น เป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ประกอบด้วยสัตว์ป่า เช่น กระทิง ช้าง วัวแดง หมู่ป่า นกเงือก นกยูง เป็นแหล่งจระเข้น้ำจืดที่ยังเหลืออยู่ และเป็นต้นกำเนิดของห้วยโสมง ห้วยน้ำเย็น ห้วยพระปรง ห้วยพลับพลึง ฯลฯ ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง หรือแม่น้ำปราจีนบุรี ภายในอุทยานฯ มีสถานที่ที่น่าสนใจ ได้แก่
น้ำตกปางสีดา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ ๘๐๐ เมตร เป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง ๑๐ เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น และจะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน

 

เพิ่มข้อมูล ท่องเที่ยว
tour-thai.net@hotmail.com
ัสระแก้ว สระขวัญ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๖ และหมู่ ๗ ตำบลสระแก้ว อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง หรือก่อนเข้าตัวเมืองเล็กน้อยจะมีทางแยกทางขวามือตรงกิโลเมตรที่ ๒๔๖ เชื่อกันว่าน้ำในสระแห่งนี้ เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เคยนำไปใช้ในราชพิธีราชาภิเษก และในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อคราวสมเด็จพระมหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปตีเขมร ได้แวะพักที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ และอาศัยน้ำจากสระทั้งสองแห่งสำหรับใช้สอย และใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อจังหวัดสระแก้ว    
 


 

 สถานที่ท่องเที่ยว จ.สระแก้ว

ส่งข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com

ส่งข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com
ส่งข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com
ส่งข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com
ส่งข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com
ส่งข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com
ส่งข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com
ส่งข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com
ส่งข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com
ส่งข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว มาที่
tour-thai.net@hotmail.com
 


ข้อมูลการเดินทาง จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯไป จ.สระแก้ว

 


 

จังหวัดสระแก้ว : ข้อมูลทั่วไป


หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5127
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5125
ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ โทร. 0 3723 1016
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ โทร. 0 3723 1131
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 5066-7
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 3724 2362
สถานีตำรวจภูธร อ.ตาพระยา โทร. 0 3726 9111
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. 0 3724 1017
สถานีตำรวจภูธร อ.วัฒนานคร โทร. 0 3726 1507-8
สถานีตำรวจภูธร อ.วังน้ำเย็น โทร. 0 3725 1111
สถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ โทร. 0 3723 1203
โรงพยาบาลวัฒนานคร โทร. 0 3726 1772-5
โรงพยาบาลอรัญประเทศ โทร. 0 3723 3075-9
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โทร. 0 3724 2532, 0 3724 1011-2,
  โทร. 0 3724 3018-20
โรงพยาบาลตาพระยา โทร. 0 3726 9009, 0 3751 0252
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โทร. 0 3725 1108-9
โรงพยาบาลคลองหาด โทร. 0 3751 2258-61
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โทร. 0 3751 1272
Link ที่น่าสนใจ

 • สำนักงาน ททท.ภาคกลาง เขต 8 http://www.tat8.com
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว http://www.aranimmigration.com
 • สำนักงานจังหวัดสระแก้ว http://www.sakaeo.go.th
 • ท่องเที่ยวทั่วไทย http://www.tour-thai.net
 •  

   


   
  Google
   
  ทัวร์-ไทย ดอท เน็ต
  www.tour-thai.net เว็บเดียว เที่ยวทั่วไทย
   
   ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นอย่างสูงที่สนับสนุนข้อมูลท่องเที่ยว ; ©  tour-thai.net All right reserved.